top of page
Anchor 1

פתיחת חברה בע"מ – מידע חיוני לכל בעל עסק

יזמים, שאלתם את עצמכם מתי התזמון הנכון להקים חברה?

המלצתנו המקצועית היא להקים חברה בשלב בו מתחילות ההשקעות בפיתוח הקניין הרוחני (למשל, פטנט) או כאשר מתחילות הוצאות והכנסות כספיות (הן ממכירות והן ממקורות מימון שונים) בהיקף משמעותי. יתרון נוסף הוא שבחברה בע"מ קל יותר להעביר את השליטה על החברה לרוכשים או לצדדים שלישיים וקיימת גמישות גדולה יותר בעת מיזוג עם חברות אחרות או צירוף של בעלי מניות נוספים.

אז מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ משמע חברה בערבון מוגבל. צורת הרישום הזו בהגדרתה, מבטאת התאגדות של אדם יחיד או כמה אנשים יחדיו, לצורך ביצוע פעילות עסקית מניבה. כאשר, ניהולה של חברה בע"מ מתבצע ע"י הדירקטוריון ובעלי המניות בחברה. יודגש כי ההבדל העיקרי בין חברה בע"מ לבין שותפות או עוסק מורשה הוא שבשותפות או עוסק מורשה הבעלים הוא העסק, בעוד שחברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת ועצמאית אשר לה מוניטין, ציוד, זכויות, התחייבויות ועוד. כמו כן, בעוד ששותפות רשאית להיות רשומה - חברה בע"מ חייבת ברישום אצל רשם החברות.

באופן כללי, "בערבון מוגבל" הכוונה היא שבכל הנוגע לחובותיה של חברה, אחריות בעלי המניות תהיה מוגבלת רק עד לגובה התחייבותם כלפי החברה ולא מעבר לכך. דבר זה בא לידי ביטוי כאשר החברה מצויה בחובות וקיימים נושים לחברה או שמוגשת נגדה בקשת פירוק. 

גם במישור הפיננסי מדובר ביתרון משמעותי עקב החיסכון במס הכנסה לאור העובדה שיחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס (העומדות ביחס ישיר להיקף הכנסותיו), ואילו חברה משלמת לפי שיעור מס החברות העומד נכון לשנת 2020 על 23%. אגב, זהו שיעור המס הנמוך ביותר בישראל מזה שנים. 

מי יכול לפתוח חברה בע"מ?

חוק החברות קובע כי: ״כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור (למשל חברה אשר הוקמה למטרות הימורים או סחר בבני אדם)״.

אז איך פותחים חברה בע"מ?

באופן מעשי, הליך פתיחת חברה ברשם החברות קל בהרבה ממה שנשמע. בין המסמכים הדרושים להקמת חברה יש לכלול:

  • טופס בקשה לרישום – בטופס זה יצוינו פרטים עיקריים, לרבות כתובת החברה, מטרות החברה, ההון שיש ברשותה ואישור על כך שאינה מוגבלת במניות. בעת בחירת שם לחברה חדשה חשוב להבין שיתכן והשם שעליו חשבתם כבר תפוס ונרשם ברשם החברות על ידי חברה אחרת. לכן, שווה לבדוק באמצעות עורך דין אילו שמות זמינים ופנויים לרישום. 

 

  • תקנון חברה – בתקנון זה יצוין שם החברה, מטרות החברה, הון מוצהר שבבעלות החברה, היקף אחריות של בעלי המניות וכן פירוט על הקצאת המניות לבעלי המניות הראשונים. נוסף על האמור, יש לכלול בתקנון מספר הוראות כלליות ובהן הנחיות ברורות ומפורטות בנוגע למספר המרבי של בעלי המניות והדירקטורים, מספר החברים הדרוש לאספה כללית ועוד.

  • הצהרת דירקטורים ראשונים – על פי הדין הישראלי כל חברה חייבת לפחות במינוי דירקטור אחד. בזמן הקמת חברה בע"מ, מחויבים הדירקטורים הראשונים שהתמנו, לחתום על הצהרה רשמית על פיה כל אחד מהם כשיר ונכון לכהן כדירקטור.

 

  • הצהרת בעלי מניות ראשונים – בהצהרה זו חותמים בעלי המניות הראשונים (מכונים גם מייסדים) על כך שכל אחד מהם כשיר להחזיק במניות בעת הקמת החברה.
     

  • תשלום אגרה - נכון ל-2021 אגרת הרישום הינה בסך של 2,167 ש"ח
     

לאחר שהושלם בהצלחה שלב הרישום וקיבלתם בידכם מספר ח.פ. (ראשי תיבות של חברה פרטית) ניתן לפנות לרואה חשבון לצורך פתיחת התיקים ברשויות המס השונות הכוללות את המע"מ, הביטוח הלאומי ומס הכנסה.

 

​מעוניינים בפתיחת חברה חדשה? השאירו פרטיכם ונשמח להעניק לכם ייעוץ משפטי כולל ליווי

בכל הנוגע לפתיחת חברה בע"מ.

bottom of page