top of page
Anchor 1

היקף ההגנה על קניין רוחני בדין הישראלי

פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות משדרים, כל אלו נחשבים כקניין הרוחני של העסק שלכם ומהווים נכס הזכאי להגנה חוקית לכל דבר ועניין. אז כיצד עושים זאת? 

כבר בתחילה נדגיש כי המונח ״קניין רוחני״ נועד לתאר אגד של זכויות ולכן טעות נפוצה שקיימת היא להכניס "לשק אחד" את כל הזכויות מבלי לבצע הבחנה ביניהן.

אז מהו קניין רוחני, מהי חשיבותו ולמי הוא מתאים?
 

קניין רוחני, או באנגלית Intellectual Property (IP), הוא מונח משפטי כללי המתאר אגד של זכויות על נכסים וטובין שאינם מוחשיים. כך, בעוד שדיני הקניין "הרגילים" נועדו להגן על רכושנו המוחשי (דירה, רכב וכו'), דיני הקניין הרוחני נועדו להגן על יצירותינו הבלתי מוחשיות (כמו למשל רעיון, המצאה, פטנט, תמונה, שיר, סיפור וכו'). כאשר, מטרת העל היא לתמרץ ולעודד ממציאים ויוצרים ליצור יצירות מקוריות ולפתח רעיונות חדשניים באופן חופשי מבלי לחשוש מהעתקה, הפצה או שכפול שלהם על ידי מתחרים.

כדי לעשות סדר, הבאנו בפניכם את הזכויות העיקריות והחשובות ביותר:

  • זכויות יוצרים: ההגנה שניתנת ליוצרים מפני שימוש בלתי מורשה של צדדים אחרים ביצירות שלהם. חשוב להדגיש כי זכות היוצרים אינה מגנה על רעיונות גולמיים אלא רק על צורת הביטוי הספציפית שלהם (כלומר על היצירות עצמן). תקופת ההגנה על זכויות יוצרים היא אוטומאטית ואין צורך ברישום כלשהו וזאת החל ממועד היצירה ולמשך כל חיי היוצר ועד 70 שנה לאחר פטירתו.

  • סימני מסחר: ההגנה המוענקת ליוצר על "המותג" שלו. למעשה, מטרת ההגנה היא למנוע הטעייה של לקוחות מלקנות מוצר שאינו שייך לבעל הזכויות וכן ליצור בידול מול מתחרים. מטרה נוספת היא להפוך את שם העסק "המותג" לנכס ולעשות בו שימוש מסחרי (ממש כפי שקונים ציוד ומלאי). תוקפו של הרישום הינו ל-10 שנים וניתן לחדשו לאחר מכן לתקופות נוספות של 10 שנים כל אחת.

  • פטנטים: רישום פטנט מגן על תהליך ייחודי או מוצר (לרוב טכנולוגי) ומונע הפצה מסחרית שלו ללא הסכמתו של הממציא. בישראל תקופת ההגנה לפטנט היא 20 שנה ממועד הרישום. בעת רישום הפטנט מומלץ לפרט (בעזרת איש מקצוע) על ההמצאה ולכלול בה רשימת תביעות אפשריות המגדירות באופן מדויק את היקף הבלעדיות של ההמצאה המוגנת (אגב מכאן גם נובעת החולשה של רישום פטנטים).   
     

  • סודות מסחריים: סוד מסחרי הוא למעשה "פטנט לא רשום". כך, בעוד שיתרונו וחסרונו של הפטנט הוא "אלמנט הרישום" (אשר חשוף בפני כולי עלמא אך מעניק הגנה ברורה ליוצרו), סוד מסחרי אינו נרשם בשום מרשם ואינו גלוי לציבור. הדוגמה הקלאסית שלרוב משתמשים בה היא "הנוסחה הסודית" של קוקה קולה שאינה מוגנת בפטנט (מאחר וברור שאם קוקה קולה הייתה רושמת את הנוסחה כפטנט אז בחלוף זמן ההגנה המוקצב בחוק, כל אחד יכל בקלות להעתיק אותה ולייצר קוקה קולה משלו).

  • מדגמים: רישום מדגם מספק הגנה לאסתטיקה ולעיצוב החזותי של המוצר התעשייתי. באופן זה, בעל הזכויות מקבל בלעדיות על העיצוב של המוצר למשך תקופת זמן מוגבלת של 5 שנים (כאשר תקופה זו ניתנה להארכה עד פעמיים). בדומה לפטנטים, קיימת חובה בדין לרשום את המדגם אצל רשם הפטנטים והמדגמים וחובה על המדגם להיות חדש ומקורי (דהיינו מוצר שלא פורסם קודם לכן בישראל) ובעל מאפיינים חזותיים בולטים.

  • זכויות משדרים/מבצעים: ההגנה המוענקת ליוצרים או בעלי זכויות מפני "שידורים פיראטיים" של יצירות דוגמת שידורי רדיו או טלוויזיה.

בעת הפרת קניין רוחני: עשה ואל תעשה


במידה ואתם חושבים שמישהו הפר את זכויות הקניין הרוחני שלכם, המלצתנו הראשונה היא לתעד ולתארך את כל שלבי היצירה וזאת על מנת שתוכלו להוכיח בעלות על התוכן שהופר וכן לעמוד בדרישת המקוריות שנקבעה בחוק הישראלי. 

במקרה ורכשתם את הזכויות ביצירה, אז אנו ממליצים לשמור את כל הקבלות והתשלומים עבור הזכויות (כמו למשל תשלום למעצב הגרפי עבור עיצוב הלוגו או תשלום למהנדס עבור יצירת חלק הנדסי בפטנט), ולוודא באמצעות עורך דין מטעמכם שקיים הסכם ברור בכתב בין הצדדים בכל הקשור להמחאת הזכויות אליכם.

 

במידה וגילתם כי בוצעה הפרה של זכויות היוצרים שלכם או נעשה שימוש ביצירה שלכם ללא אישור, כי אז ניתן לפעול בכל האמצעים המשפטיים החוקיים העומדים לכם כמו למשל הגשת צו מניעה נגד המפר שיורה לו לחדול באופן מיידי משימוש בקניין הרוחני שלכם (למשל להפסיק להשתמש בתמונה שלכם או לעצור מכירת ספר או שימוש בשיר). לאחר מכן, ניתן לתבוע את המפר לדין ולדרוש ממנו פיצוי של עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק בגין כל הפרה.

כאמור, עולם הקניין הרוחני הוא רחב מאוד ומאגד בתוכו זכויות שונות ולכן כדאי תמיד להתייעץ עם עורך דין קניין רוחני כדי שתוכלו להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

bottom of page