top of page
Anchor 1

ריטיינר חודשי לעסקים

אנחנו במשרד מבינים מצוין את הצורך שלכם בייעוץ משפטי מקצועי ומהיר. מכאן, שהמשרד מציע לתפור עבורכם "חליפה" לפי מידה בהתאם לצרכים העסקיים והמשפטיים של העסק.

באמצעות רכישת שירותי ריטיינר חודשי, תוכלו לקבל גישה לייעוץ משפטי קבוע ובמחיר הוגן ואחיד, כך שתוכלו להתרכז בצמיחת העסק בביטחון מוחלט. 

שירותי הריטיינר החודשי לעסקים כוללים: עריכה/בדיקה/שדרוג של הסכמים מסחריים מול לקוחות, עדכון הסכמי העסקה/התקשרות מול עובדים/פרילנסרים (לרבות הסדרת זכויות העסקת בעלי החברה/בונוסים כספיים), הכנת הסכמי התקשרות מול ספקים (לרבות הסדרת נושאי אי-תחרות, סודיות, תשלומים ובלעדיות), בדיקה ושדרוג תקנונים לאתר או אמצעי המדיה, התנהלות Corporate שוטפת, לרבות מכתבי התראה או תגובה, חתימה על דוחות, החלטות חברה, אישורים וכו', ולרבות כל ייעוץ משפטי אחר הדרוש לכם בנושאים עסקיים הקשורים לתחום הפעילות של העסק. 

bottom of page